พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร

Sunday, September 19, 2010

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร

อ.เมือง จ.ชุมพร

      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง ตั้งอยู่บนศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยจังหวัดชุมพรได้มอบที่ดินแก่กรมศิลปากรจำนวน  7  ไร่  เพื่อให้กรมศิลปากรดำเนินการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองตาม มติของคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2538 - 2540  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  54,596,000  บาท
      พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ  ชุมพร  ได้ประกาศกำหนดสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  115  ตอนที่  104 ง ลงวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.2541 และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  เมื่อวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.2542
อาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร เป็นอาคาร 2 ชั้น มีลักษณะของการผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเข้า ด้วยกัน ทำให้มีลักษณะโดดเด่น และทันสมัย ภายในประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการถาวร   ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ สำนักงาน คลังเก็บโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร เป็นพิพิธภัณฑ์แนวคิดใหม่ ที่ไม่ได้มีวิธีการนำเสนอแบบเดิม ๆ 
คือการตั้งโอ่งไหโบราณแล้วก็มีป้ายเขียนไว้ให้เดินชมกันเอง
แต่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการนำเสนอแบบใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดแสดง 
ทั้งมีการใช้สื่อประสมต่าง ๆ อย่างลงตัว
 
 
ที่ตั้ง อยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถ้าเดินทางจากตัวจังหวัดให้ใช้ถนนย้อน
กลับไปยังอ่าวทุ่งวัวแล่น (ขนานกับทางรถไฟ)
ผมคิดว่าถ้าหากวันท่องเที่ยวของคุณที่ชุมพรเป็นแบบสบาย ๆ ไม่รีบร้อน 
ที่นี่ก็น่าจะถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมครับ
 
 
      สภาพความเสียหายของบ้านเรือนถูกจำลองไว้เหมือนเหตุการณ์จริง 
ที่เสียหายหนักก็อำเภอปะทิวละ
ภาพแบบจำลองที่ถูกเปลี่ยนสภาพหลังเกิดพายุครับ
 
 
 
 เปิดให้บริการ วันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00 น. หยุดวันจันทร์ และ อังคาร
 
Credit www.tourthai.com 
 
วิธีเดินทางจากกรุงเทพฯ-พิพิทธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร  ร่วมระยะทางประมาณ 474  กม 


 
 
ถนนพหลโยธิน /เส้นทาง 1
1.มุ่งไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตาม ถนนพหลโยธิน/เส้นทาง 1
150 ม.
2.เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ทางลาดไปยัง ทาง ด่วนขั้นที่ 2/ทางพิเศษศรีรัช โครงข่ายในเมือง/เส้นทาง 3119
23 ม.
3.ชิดขวาตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยัง ทางด่วนขั้นที่ 2/ทางพิเศษศรีรัช โครงข่ายในเมือง/เส้นทาง 3119 และตัดเข้าสู่ ทางด่วนขั้นที่ 2/ทาง พิเศษศรีรัช โครงข่ายในเมือง/เส้นทาง 3119
ทางพิเศษ
750 ม.
4.ใ้ช้ทางออกเข้าสู่ Bang Khlo/Dao Khanong
ทางพิเศษ
450 ม.
5.ตัดเข้าไปยัง เส้นทาง 3119
ทางพิเศษ
8.9 กม.
6.ใช้ทางออก South 2-14 เข้าสู่ Bang Khlo/Dao Khanong
ทางพิเศษ
700 ม.
7.ตัดเข้าไปยัง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร/เส้น ทาง 31
ถนน ที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง
7.0 กม.
8.ขับต่อไปยัง เส้นทาง 35
51.4 กม.
9.เลี้ยวซ้ายเล็กน้อย เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 35
30.3 กม.
10.ใช้ทางลาดไปยัง เพชรเกษม/เส้น ทาง 4
450 ม.
11.ชิดซ้ายตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยัง เพชรเกษม/เส้นทาง 4
190 ม.
12.ชิดขวาตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยัง เพชรเกษม/เส้นทาง 4 และตัดเข้าสู่ เพชร เกษม/เส้นทาง 4
64.4 กม.
13.ชิดซ้ายตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยัง เพชรเกษม/เส้นทาง 4
850 ม.
14.ชิดซ้ายตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยัง เพชรเกษม/เส้นทาง 4
วิ่งต่อไปตามเส้นทาง เส้นทาง 4
50.6 กม.
15.เลี้ยวขวา ที่ เพชรเกษม/เส้น ทาง 4
182 กม.
16.ชิดขวาตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยัง เส้นทาง 41
67.1 กม.
17.ขับต่อไปยัง เส้นทาง 41
ปลายทางจะอยู่ทางขวา
8.0 กม.
เส้นทาง 41

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment